Условия за ползване на картите за лоялни клиенти на iSTYLE

С такава карта можете да получите обратно процент от стойността на покупката под форма на точки. Решихме да възнаградим клиентите, които се връщат при нас и да им предложим карти за лоялни клиенти. Пазарувайки в магазини iSTYLE, клиентите могат да събират точки и след това ги заменят за отстъпка. Картата за лоялни клиенти се предлага във веригата магазини iSTYLE при първата покупка на стойност. Ще се радваме, ако ни напомните и поискате своята карта в момента на покупката.

1. Тези условия регламентират ползването на карти за лоялни клиенти на iSTYLE.
2. Картите за лоялни клиенти на iSTYLE са част от програмата за лоялност на Ай Стайл ЕООД с адрес на регистрация в София, бул. Витоша 25, ЕИК 175220335 (наричано в настоящите условия iSTYLE). Дружеството е регистрирано по Търговския закон на Република България и е администратор на лични данни, съгласно Удостоверение на Комисията за защита на личните данни No 313206/01.02.2013г.
3. Клиентите, притежаващи карта за лоялен клиент на iSTYLE, събират точки при пазаруването си във веригата магазини iSTYLE или в онлайн магазина на iSTYLE www.istyle.bg.
4. Програмата за лоялни клиенти на iSTYLE е безплатна услуга.
5. Всеки клиент, закупил стоки може да бъде включен в програмата за лоялни клиенти на iSTYLE и да му бъде издадена карта. Включването в програмата става при изявено желание от страна на клиента на касите на магазини iSTYLE или на сайта на iSTYLE - www.istyle.bg. В картата за лоялен клиент ще му бъдат заредени точки, които той може да използва при втората или последващи покупки от iSTYLE, в която не са ползвани точки за заплащане.
6. Притежателят на картата събира точки на следния принцип: част от стойността на закупените стоки ще се преизчисли в точки, в съотношение 1:1 (един лев - една точка) и тези точки ще се добавят в картата. В зависимост от типа закупен продукт, клиентът получава точки съответстващи на процент от цената на закупения продукт на база категорията към която спада той, както следва :
Apple аксесоари - 5%
Apple компютри - 1%
Apple iPad - 1%
Apple iPhone - 1%
Apple iPod - 1%
Apple Watch - 1%
Аудио аксеосари - 5%
Чанти - 5%
Кейсове - 5%
Други продукти - 5%


Например при покупка на Apple аксесоари на стойност 1000 лв., 5% от тази стойност ще бъде преизчислен в точки и в картата ще бъдат заредени 50 точки.
7. С получените точки клиентът, притежател на карта за лоялни клиенти на iSTYLE, може да ползва отстъпка от цената при следващата покупка (след зареждане на точките в картата) или може да събира точки в картата.
8. Точките се приравняват в левове: 1 точка = 1 лв. с ДДС. Стойността на точките може да се използва само като отстъпка от цената при следваща покупка и не може да бъде осребрявана.
9. iSTYLE си запазва правото да прекрати програмата за лоялност. От датата на прекратяване вече няма да бъдат добавяни точки в картата. Събраните точки могат да бъдат използвани от притежателя на картата при покупки, извършени до три месеца от датата на прекратяване на програмата за лоялност.
10. iSTYLE си запазва правото за незабавно блокиране на картата, ако има нарушение на условията от страна на притежателя на картата за лоялни клиенти.
11. iSTYLE си запазва правото за незначителни промени в условията за ползване. Тези промени ще бъдат обявени на интернет страницата www.istyle.bg и ще бъдат отразени в условията.
12. Отстъпката по програмата за лоялни клиенти на iSTYLE не може да се комбинира с други промоции и отстъпки.
13. Притежателят на карта за лоялни клиенти на iSTYLE може да се възползва от отстъпка въз основа на точките си в картата след предоставяне на картата, удостоверяване, че е неин собственик и изразяване на желанието си да ползва точките (или част от тях) за конкретната покупка.
14. Точките, спечелени в програмата за лоялни клиенти на iSTYLE, могат да се използват в продължение на 12 месеца. След този срок те стават невалидни, автоматично се заличават и не могат да се ползват.
15. iSTYLE не носи отговорност за изгубени карти.
16. При наличие на кредитно известие на покупка с точки от картата, размерът на използваните точки не се възстановява в картата.
17. Приемайки настоящите условия клиентите изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от iSTYLE за неговите нужди и във връзка с дейността му. Всички доброволно предоставени от клиента лични данни се събират, съхраняват, обработват и използват от iSTYLE при спазване на законовите разпоредби. iSTYLE си запазва правото да предоставя лични данни на трети лица при условията на действуващото законодателство.
18. Приемайки настоящите условия клиентите изрично се съгласяват iStyle да изпраща информация за продукти, отстъпки и промоции на iStyle, както и на други рекламни материали и оферти. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни материали и оферти, може да уведоми за това на iStyle на следния и-мейл: sales@istyle.bg
19. Максимум 50% от стойността на всяка една направена покупка, може да бъде финансирана с бонус точки.
Пример: Ако стойността на продукта е 100 лв - може да се използват максимум до 50 бонус точки.

20. Не се начисляват нови бонус точки за покупка, за която се използват вече натрупани бонус точки.
21. Всеки B2B клиент се възползва от персонализирани условия и поради това не попада в Лоялната програма на iStyle.
22. От лоялната програма могат да се възползват само физически лица.