@media (max-width: 575px) { .oander-multislider { top: 64px; } }

Mac

Не можем да намерим продукти, отговарящи на селекцията.