Застраховка и удължена гаранция за Вашето Apple устройство до 36 месеца

Защита от момента на покупката за 12, 24 или 36 месеца срещу най-често срещаните рискове при употребата на iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook и iMac като неволно счупване, намокряне, пожар, късо съединение, злоумишлено увреждане от трето лице, кражба с взлом и грабеж.

Застраховка
Какво се покрива?
Вреди, причинени на новото ти устройство в резултата на:
 • Несръчност, небрежност, при условие, че увреждането може да се установи визуално без никакви приспособления или уреди
 • Намокряне, влага от всякакъв вид
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Пожар, пряко попадение мълния
 • Късо съединение
 • Кражба чрез взлом от трайно обитавани помещения на територията на България
 • Грабеж
Какво не се покрива?
Вреди, причинени на новото ти устройство в резултата на:
 • Повреда в резултата от проява на груба небрежност
 • Производтсвени дефекти покрити от търговската гранция
 • Повърхностни вреди, които не възпрепятстват функционирането на телефона (одраскване на корпуса, замърсяване).
 • Естествено остаряване на устройството в резултат на обичайната му употреба
 • Самоучастие - да, фиксирана сума за всяка щета.

Застрахователни премии и самоучастия по програма iCare Protect

Застраховка за срок от 12, 24 или 36 месеца

Устройство Ценова категория Самоучастие Цена за 12 м. Цена за 24 м. Цена за 36 м.
iPhone до 1 000 лв. 80 лв. 137.70 лв. 265.20 лв. 331.50 лв.
iPhone от 1 000 лв. до 1 800 лв. 100 лв. 198.90 лв. 358.02 лв. 434.52 лв.
iPhone от 1 800 лв. до 2 400 лв. 180 лв. 233.58 лв. 423.30 лв. 516.12 лв.
iPhone от 2 400 лв. до 3 000 лв. 300 лв. 291.72 лв. 530.40 лв. 647.70 лв.
iPhone от 3 000 лв. до 3 800 лв. 450 лв. 358.02 лв. 650.76 лв. 783.36 лв.
iPhone от 3 800 лв. до 4 500 лв. 550 лв. 414.12 лв. 758.88 лв. 906.78 лв.

Устройство Ценова категория Самоучастие Цена за 12 м. Цена за 24 м. Цена за 36 м.
Mac от 1 500 лв. до 2 000 лв. 120 лв. 109.14 лв. 151.98 лв. 228.48 лв.
Mac от 2 000 лв. до 3 000 лв. 140 лв. 147.90 лв. 207.06 лв. 311.10 лв.
Mac от 3 000 лв. до 4 00 лв. 160 лв. 171.36 лв. 239.70 лв. 360.06 лв.
Mac от 4 000 лв. до 5 000 лв. 190 лв. 213.18 лв. 297.84 лв. 447.78 лв.
Mac от 5 000 лв. до 6 000 лв. 250 лв. 255.00 лв. 357.00 лв. 535.50 лв.
Mac от 6 000 лв. до 7 000 лв. 350 лв. 299.88 лв. 419.22 лв. 629.34 лв.
Mac от 7 000 лв. до 8 000 лв. 500 лв. 349.86 лв. 489.60 лв. 734.40 лв.
Mac от 8 000 лв. до 10 000 лв. 600 лв. 421.26 лв. 547.74 лв. 821.10 лв.
Mac от 10 000 лв. до 15 000 лв. 650 лв. 489.60 лв. 636.48 лв. 954.72 лв.

Устройство Ценова категория Самоучастие Цена за 12 м. Цена за 24 м. Цена за 36 м.
iPad до 1 000 лв. 80 лв. 97.92 лв. 157.08 лв. 235.62 лв.
iPad от 1 000 лв. до 1 500 лв. 100 лв. 119.34 лв. 174.42 лв. 261.12 лв.
iPad от 1 500 лв. до 2 000 лв. 120 лв. 144.84 лв. 213.18 лв. 320.28 лв.
iPad от 2 000 лв. до 3 000 лв. 140 лв. 189.72 лв. 280.50 лв. 421.26 лв.
iPad от 3 000 лв. до 4 000 лв. 160 лв. 234.60 лв. 342.72 лв. 513.06 лв.
iPad от 4 000 лв. до 5 000 лв. 190 лв. 277.44 лв. 404.94 лв. 606.90 лв.

Устройство Ценова категория Самоучастие Цена за 12 м. Цена за 24 м. Цена за 36 м.
Apple Watch до 1 000 лв. 80 лв. 137.70 лв. 265.20 лв. 331.50 лв.
Apple Watch от 1 000 лв. до 1 800 лв. 100 лв. 198.90 лв. 358.02 лв. 434.52 лв.
Apple Watch от 1 800 лв. до 2 400 лв. 180 лв. 233.58 лв. 423.30 лв. 516.12 лв.

* Забележка: Към посочените в таблицата по-горе застрахователни премии е включен 2% данък, съгласно изискванията на ЗДЗП.

Удължена гаранция
Предимства?
 • Удължава търговската гаранция от производителя след изтичането ѝ с 12 месеца за iPhone и Apple Watch и с 24 месеца за Mac и iPad.
 • Без самоучастие от клиента в случай на щета.
 • Какво се покрива?
 • Гаранционни повреди възникнали след изтичането на търговската гаранция.
Удължаване на гаранцията с iCare Garant

за срок от 12 или 24 месеца

Устройство Ценова категория Цена за 12 м. Цена за 24 м.
iPhone до 1 000 лв. 69.36 лв. не се предлага
iPhone от 1 000 лв. до 1 800 лв. 115.26 лв. не се предлага
iPhone от 1 800 лв. до 2 400 лв. 128.52 лв. не се предлага
iPhone от 2 400 лв. до 3 000 лв. 161.16 лв. не се предлага
iPhone от 3 000 лв. до 3 800 лв. 215.22 лв. не се предлага
iPhone от 3 800 лв. до 4 500 лв. 236.64 лв. не се предлага

Устройство Ценова категория Цена за 12 м. Цена за 24 м.
Mac от 1 500 лв. до 2 000 лв. 107.10 лв. 146.88 лв.
Mac от 2 000 лв. до 3 000 лв. 131.58 лв. 182.58 лв.
Mac от 3 000 лв. до 4 00 лв. 182.58 лв. 223.38 лв.
Mac от 4 000 лв. до 5 000 лв. 209.10 лв. 256.02 лв.
Mac от 5 000 лв. до 6 000 лв. 280.50 лв. 381.48 лв.
Mac от 6 000 лв. до 7 000 лв. 335.58 лв. 456.96 лв.
Mac от 7 000 лв. до 8 000 лв. 393.72 лв. 534.48 лв.
Mac от 8 000 лв. до 10 000 лв. 448.80 лв. 605.88 лв.
Mac от 10 000 лв. до 15 000 лв. 499.80 лв. 677.28 лв.

Устройство Ценова категория Цена за 12 м. Цена за 24 м.
iPad до 1 000 лв. 61.20 лв. 88.74 лв.
iPad от 1 000 лв. до 1 500 лв. 95.88 лв. 143.82 лв.
iPad от 1 500 лв. до 2 000 лв. 107.10 лв. 146.88 лв.
iPad от 2 000 лв. до 3 000 лв. 131.58 лв. 182.58 лв.
iPad от 3 000 лв. до 4 00 лв. 192.78 лв. 239.70 лв.
iPad от 4 000 лв. до 5 000 лв. 222.36лв. 274.38 лв.

Устройство Ценова категория Цена за 12 м. Цена за 24 м.
Apple Watch до 1 000 лв. 69.36 лв. не се предлага
Apple Watch от 1 000 лв. до 1 800 лв. 115.26 лв. не се предлага
Apple Watch от 1 800 лв. до 2 400 лв. 128.52 лв. не се предлага

* Забележка: Към посочените в таблицата по-горе застрахователни премии е включен 2% данък, съгласно изискванията на ЗДЗП.

Комбинация от "iCare Protect" за 24 м. и "iCare Garant" за 12 м.
Какво покрива?
 • Защита при вреда в резултата на неволно счупване на дисплей, намокряне, пожар, кражба с взлом и грабеж за 24 м. от датата на покупка на устройството.
 • Удължаване на търговската гаранция с 12 м. след нейното изтичане.
 • Комплексна защита 2 в 1
И още причини да защитиш новото си устройство:
 • Защото си крачка напред пред непридвидените обстоятелства.
 • Спестяваш време и нерви. В случай на повреда: диагностика и ремонт в Оторизирания Apple сервиз на iSTYLE или замяна на увреденото устройство.
Къде са покрити новите ти устройства?
 • Където и да си в България.
Кога и как плащам?
 • Застраховките се плащат еднократно, при покупката на новото ти устройство.
Устройство Ценова категория Самоучастие Цена на пакета
iPhone до 1 000 лв. 80 лв. 268.26 лв.
iPhone от 1 000 лв. до 1 800 лв. 100 лв. 388.62 лв.
iPhone от 1 800 лв. до 2 400 лв. 180 лв. 461.04 лв.
iPhone от 2 400 лв. до 3 000 лв. 300 лв. 591.60 лв.
iPhone от 3 000 лв. до 3 800 лв. 450 лв. 749.70 лв.
iPhone от 3 800 лв. до 4 500 лв. 550 лв. 855.78 лв.

Устройство Ценова категория Самоучастие Цена на пакета
Mac от 1 500 лв. до 2 000 лв. 120 лв. 219.30 лв.
Mac от 2 000 лв. до 3 000 лв. 140 лв. 290.70 лв.
Mac от 3 000 лв. до 4 00 лв. 160 лв. 370.26 лв.
Mac от 4 000 лв. до 5 000 лв. 190 лв. 455.94 лв.
Mac от 5 000 лв. до 6 000 лв. 250 лв. 601.80 лв.
Mac от 6 000 лв. до 7 000 лв. 350 лв. 710.94 лв.
Mac от 7 000 лв. до 8 000 лв. 500 лв. 819.06 лв.
Mac от 8 000 лв. до 10 000 лв. 600 лв. 915.96 лв.
Mac от 10 000 лв. до 15 000 лв. 650 лв. 1 012.86 лв.

Устройство Ценова категория Самоучастие Цена на пакета
iPad до 1 000 лв. 80 лв. 160.14 лв.
iPad от 1 000 лв. до 1 500 лв. 100 лв. 223.38 лв.
iPad от 1 500 лв. до 2 000 лв. 120 лв. 261.12 лв.
iPad от 2 000 лв. до 3 000 лв. 140 лв. 352.92 лв.
iPad от 3 000 лв. до 4 00 лв. 160 лв. 463.08 лв.
iPad от 4 000 лв. до 5 000 лв. 190 лв. 536.52 лв.

Устройство Ценова категория Самоучастие Цена на пакета
Apple Watch до 1 000 лв. 80 лв. 268.26 лв.
Apple Watch от 1 000 лв. до 1 800 лв. 100 лв. 388.62 лв.
Apple Watch от 1 800 лв. до 2 400 лв. 180 лв. 461.04 лв.

* Забележка: Към посочените в таблицата по-горе застрахователни премии е включен 2% данък, съгласно изискванията на ЗДЗП.

Какво не се покрива по iCare и iCare+ програмите?
Освен стандартните изключения посочени в общите условия на Застрахователя, по полицата не се покриват и:

1. Самоучастието на Застрахования, посочено в полицата;

2. Аксесоари

3. Щети, дължащи се на собствен недостатък, овехтяване, износване, одраскване, нащърбване, мухъл, ръжда, прояждане от насекоми и гризачи, производствен дефект;

4. Щети от преднамерени и умишлени действия и/или груба небрежност на Застрахования, на неговите служители и/или лицата, работещи под негов контрол;

5. Щети, за които отговорност носят трети страни по силата на гаранционен срок, договор за поддръжка и др.

В случай на щета, следвайте инструкциите, които са посочени в застрахователния сертификат, който ще получите при сключване на застраховката. В случай, че имате въпроси относно Вашата застраховка, може да се обърнете за информация към служител на Застрахователен брокер Марш ЕООД, който ще Ви консултира и ще отговори на Вашите въпроси на телефон: 02/40 20 066. Застраховката действа само на територията на Република България.