Застраховка и удължена гаранция за Вашето Apple устройство за 24 месеца

Услугите „iCare" позволяват на клиентите на iStyle да получат допълнителна сигурност за своите новозакупени устройства с марката Apple чрез комбинация от застраховка и удължена гаранция на устройството.

Застраховката на техниката на практика покрива почти всичко, което не е покрито по производствената гаранция и не е умишлено причинено от страна на застрахованото лице /напр. не покрива щети в следствие на земетресение/.Застраховката може да се сключи по отношение на всички новозакупени компютри, таблети или смартфони, като основните рискове, които покрива са:

  • Измокряне
  • Неволно изпускане / счупване
  • Кражба с взлом и други
  • Покритието по застраховката се предоставя за срок от 1 или 2 години, считано от датата но закупуване на устройството.

Удължената гаранция надгражда стандартната производствена гаранция на устройствата /с изключение на смартфони/, като предоставя допълнителна защита за срок от 1 година (след изтичане на стандартната производствена гаранция). В случай на частична щета покрита по условията на застраховката или удължената гаранция Застрахователят ще покрие разходите за ремонта на увреденото устройство, намалени с размера на самоучастието по договора (частта от всяка щета, която се поема от страна на застрахованото лице). В случай на пълна загуба Застрахователят ще изплати застрахователната сума, намалена с размера на самоучастието по договора на iStyle с оглед извършването на замяна на увреденото устройство. Застрахователната сума по полицата се формира на база фактурната стойност на техниката с включено ДДС. При пълна загуба, застрахования връща застрахованото оборудване с всички оригинални аксесоари. При тотални щети настъпили през втората година от срока на застраховката, застрахователя има право да приспадне сумата на амортизацията, кореспондираща със състоянието на увреденото устройство, като в този случай обезщетението ще бъде равно на действителната стойност на устройството. Във всички останали случаи обезщетението е равно на възстановителната стойност на устройството, намалена с размера на самоучастието.

Застрахователни премии и самоучастия по програма iCare

Застраховка "Електронно оборудване - Електроника" за срок от 12 месеца

Устройство Ценова категория Премия Самоучастие
Компютър от 1 500 лв до 2 000 лв 107 лв 120 лв
Компютър от 2 000 лв до 3 000 лв 145 лв 140 лв
Компютър от 3 000 лв до 4 000 лв 168 лв 160 лв
Компютър от 4 000 лв до 5 000 лв 209 лв 190 лв
Компютър от 5 000 лв до 6 000 лв 250 лв 250 лв
Компютър от 6 000 лв до 7 000 лв 294 лв 350 лв
Компютър от 7 000 лв до 8 000 лв 343 лв 500 лв

Застраховка "Удължена гаранция" за срок от 12 месеца

Устройство Ценова категория Премия Самоучастие
Компютър от 1 500 лв до 2 000 лв 58 лв 120 лв
Компютър от 2 000 лв до 3 000 лв 82 лв 140 лв
Компютър от 3 000 лв до 4 000 лв 101 лв 160 лв
Компютър от 4 000 лв до 5 000 лв 116 лв 190 лв
Компютър от 5 000 лв до 6 000 лв 160 лв 250 лв
Компютър от 6 000 лв до 7 000 лв 190 лв 350 лв
Компютър от 7 000 лв до 8 000 лв 220 лв 500 лв

Застраховка "Електронно оборудване - Електроника" за срок от 12 месеца

Устройство Ценова категория Премия Самоучастие
Таблет до 1 000 лв 96 лв 80 лв
Таблет от 1 000 лв до 1 500 лв 117 лв 100 лв
Таблет от 1 500 лв до 2 000 лв 142 лв 120 лв
Таблет от 2 000 лв до 3 000 лв 186 лв 140 лв
Таблет от 3 000 лв до 4 000 лв 230 лв 160 лв

Застраховка "Удължена гаранция" за срок от 12 месеца

Устройство Ценова категория Премия Самоучастие
Таблет до 1 000 лв 96 лв 80 лв
Таблет от 1 000 лв до 1 500 лв 117 лв 100 лв
Таблет от 1 500 лв до 2 000 лв 142 лв 120 лв
Таблет от 2 000 лв до 3 000 лв 186 лв 140 лв
Таблет от 3 000 лв до 4 000 лв 230 лв 160 лв

Застраховка "Електронно оборудване - Електроника" за срок от 12 месеца

Устройство Ценова категория Премия Самоучастие
Смартфон до 1 800 лв 195 лв 100 лв
Смартфон от 1 800 лв до 2 400 лв 229 лв 180 лв
Смартфон от 2 400 лв до 3 000 лв 286 лв 300 лв
Смартфон от 3 000 лв до 3 800 лв 351 лв 450 лв

* забележка: Към посочените в таблицата по-горе застрахователни премии се прибавя 2% данък, съгласно изискванията на ЗДЗП.

    Програмата включва iCare услугата в комбинация с удължена гаранция. Последната надгражда стандартната производствена гаранция на устройствата /с изключение на смартфони/, като предоставя допълнителна защита за срок от 1 година (след изтичане на стандартната производствена гаранция). В случай на частична щета, покрита по условията на застраховката или удължената гаранция, Застрахователят ще покрие разходите за ремонта на увреденото устройство, намалени с размера на самоучастието по договора (частта от всяка щета, която се поема от страна на застрахованото лице). В случай на пълна загуба, Застрахователят ще изплати застрахователната сума, намалена с размера на самоучастието по договора на iStyle, с оглед извършването на замяна на увреденото устройство. Застрахователната сума по полицата се формира на база фактурната стойност на техниката с включен ДДС. При пълна загуба, Застрахованият връща застрахованото оборудване с всички оригинални аксесоари. При тотални щети, настъпили през втората година от срока на застраховката, Застрахователят има право да приспадне сумата на амортизацията, кореспондираща със състоянието на увреденото устройство, като в този случай обезщетението ще бъде равно на действителната стойност на устройството.

Застрахователни премии и самоучастия по програма iCare+

Застраховка "Електронно оборудване - Електроника" за срок от 24 месеца и "Удължена гаранция" за срок от 12 месеца

Устройство Ценова категория Премия Самоучастие
Компютър от 1 500 лв до 2 000 лв 168 лв 120 лв
Компютър от 2 000 лв до 3 000 лв 238 лв 140 лв
Компютър от 3 000 лв до 4 000 лв 285 лв 160 лв
Компютър от 4 000 лв до 5 000 лв 358 лв 190 лв
Компютър от 5 000 лв до 6 000 лв 475 лв 250 лв
Компютър от 6 000 лв до 7 000 лв 558 лв 350 лв
Компютър от 7 000 лв до 8 000 лв 637 лв 500 лв

Застраховка "Електронно оборудване - Електроника" за срок от 24 месеца и "Удължена гаранция" за срок от 12 месеца

Устройство Ценова категория Премия Самоучастие
Таблет до 1 000 лв 134 лв 80 лв
Таблет от 1 000 лв до 1 500 лв 174 лв 100 лв
Таблет от 1 500 лв до 2 000 лв 209 лв 120 лв
Таблет от 2 000 лв до 3 000 лв 299 лв 140 лв
Таблет от 3 000 лв до 4 000 лв 366 лв 160 лв

Застраховка "Електронно оборудване - Електроника" за срок от 24 месеца

Устройство Ценова категория Премия Самоучастие
Смартфон до 1 800 лв 351 лв 100 лв
Смартфон от 1 800 лв до 2 400 лв 415 лв 180 лв
Смартфон от 2 400 лв до 3 000 лв 520 лв 300 лв
Смартфон от 3 000 лв до 3 800 лв 638 лв 450 лв

* забележка: Към посочените в таблицата по-горе застрахователни премии се прибавя 2% данък, съгласно изискванията на ЗДЗП.

Какво не се покрива по iCare и iCare+ програмите?
Освен стандартните изключения посочени в общите условия на Застрахователя, по полицата не се покриват и:

1. Самоучастието на Застрахования, посочено в полицата;

2. Аксесоари

3. Щети, дължащи се на собствен недостатък, овехтяване, износване, одраскване, нащърбване, мухъл, ръжда, прояждане от насекоми и гризачи, производствен дефект;

4. Щети от преднамерени и умишлени действия и/или груба небрежност на Застрахования, на неговите служители и/или лицата, работещи под негов контрол;

5. Щети, за които отговорност носят трети страни по силата на гаранционен срок, договор за поддръжка и др.

В случай на щета, следвайте инструкциите, които са посочени в застрахователния сертификат, който ще получите при сключване на застраховката. В случай, че имате въпроси относно Вашата застраховка, може да се обърнете за информация към служител на Застрахователен брокер Марш ЕООД, който ще Ви консултира и ще отговори на Вашите въпроси на телефон: 02/40 20 066. Застраховката действа само на територията на Република България.