Застраховка и удължена гаранция за Вашето Apple устройство за 24 месеца

Услугите „iCare" позволяват на клиентите на iStyle да получат допълнителна сигурност за своите новозакупени устройства с марката Apple чрез комбинация от застраховка и удължена гаранция на устройството.

Застраховката на техниката на практика покрива почти всичко, което не е покрито по производствената гаранция и не е умишлено причинено от страна на застрахованото лице /напр. не покрива щети в следствие на земетресение/.Застраховката може да се сключи по отношение на всички новозакупени компютри, iPad или iPhone, като основните рискове, които покрива са:

  • Измокряне
  • Неволно изпускане / счупване
  • Кражба с взлом и други
  • Покритието по застраховката се предоставя за срок от 1 или 2 години, считано от датата но закупуване на устройството.

Удължената гаранция надгражда стандартната производствена гаранция на устройствата /с изключение на iPhone/, като предоставя допълнителна защита за срок от 1 година (след изтичане на стандартната производствена гаранция). В случай на частична щета покрита по условията на застраховката или удължената гаранция Застрахователят ще покрие разходите за ремонта на увреденото устройство, намалени с размера на самоучастието по договора (частта от всяка щета, която се поема от страна на застрахованото лице). В случай на пълна загуба Застрахователят ще изплати застрахователната сума, намалена с размера на самоучастието по договора на iStyle с оглед извършването на замяна на увреденото устройство. Застрахователната сума по полицата се формира на база фактурната стойност на техниката с включено ДДС. При пълна загуба, застрахования връща застрахованото оборудване с всички оригинални аксесоари. При тотални щети настъпили през втората година от срока на застраховката, застрахователя има право да приспадне сумата на амортизацията, кореспондираща със състоянието на увреденото устройство, като в този случай обезщетението ще бъде равно на действителната стойност на устройството. Във всички останали случаи обезщетението е равно на възстановителната стойност на устройството, намалена с размера на самоучастието.

Застрахователни премии и самоучастия по програма iCare

Застраховка за срок от 12 месеца

Устройство Ценова категория Цена Самоучастие Линк
Mac от 1 500 лв. до 2 000 лв. 109.14 лв. 120 лв. Към продукта
Mac от 2 000 лв. до 3 000 лв. 147.90 лв. 140 лв. Към продукта
Mac от 3 000 лв. до 4 000 лв. 171.36 лв. 160 лв. Към продукта
Mac от 4 000 лв. до 5 000 лв. 213.18 лв. 190 лв. Към продукта
Mac от 5 000 лв. до 6 000 лв. 255.00 лв. 250 лв. Към продукта
Mac от 6 000 лв. до 7 000 лв. 299.88 лв. 350 лв. Към продукта
Mac от 7 000 лв. до 8 000 лв. 349.86 лв. 500 лв. Към продукта

Удължаване на гаранцията с 12 месеца

Устройство Ценова категория Цена Самоучастие Линк
Mac от 1 500 лв. до 2 000 лв. 59.16 лв. 120 лв. Към продукта
Mac от 2 000 лв. до 3 000 лв. 83.64 лв. 140 лв. Към продукта
Mac от 3 000 лв. до 4 000 лв. 103.02 лв. 160 лв. Към продукта
Mac от 4 000 лв. до 5 000 лв. 118.32 лв. 190 лв. Към продукта
Mac от 5 000 лв. до 6 000 лв. 163.20 лв. 250 лв. Към продукта
Mac от 6 000 лв. до 7 000 лв. 193.80 лв. 350 лв. Към продукта
Mac от 7 000 лв. до 8 000 лв. 224.40 лв. 500 лв. Към продукта

Застраховка за срок от 12 месеца

Устройство Ценова категория Цена Самоучастие Линк
iPad до 1 000 лв. 97.92 лв. 80 лв. Към продукта
iPad от 1 000 лв. до 1 500 лв. 119.34 лв. 100 лв. Към продукта
iPad от 1 500 лв. до 2 000 лв. 144.84 лв. 120 лв. Към продукта
iPad от 2 000 лв. до 3 000 лв. 189.72 лв. 140 лв. Към продукта
iPad от 3 000 лв. до 4 000 лв. 234.60 лв. 160 лв. Към продукта

Удължаване на гаранцията с 12 месеца

Устройство Ценова категория Цена Самоучастие Линк
iPad до 1 000 лв. 37.74 лв. 80 лв. Към продукта
iPad от 1 000 лв. до 1 500 лв. 49.98 лв. 100 лв. Към продукта
iPad от 1 500 лв. до 2 000 лв. 59.16 лв. 120 лв. Към продукта
iPad от 2 000 лв. до 3 000 лв. 83.64 лв. 140 лв. Към продукта
iPad от 3 000 лв. до 4 000 лв. 103.02 лв. 160 лв. Към продукта

Застраховка за срок от 12 месеца

Устройство Ценова категория Цена Самоучастие Линк
iPhone до 1 000 лв. 137.40 лв. 80 лв. Към продукта
iPhone от 1 000 лв. до 1 800 лв. 198.90 лв. 100 лв. Към продукта
iPhone от 1 800 лв. до 2 400 лв. 233.58 лв. 180 лв. Към продукта
iPhone от 2 400 лв. до 3 000 лв. 291.72 лв. 300 лв. Към продукта
iPhone от 3 000 лв. до 3 800 лв. 358.02 лв. 450 лв. Към продукта

Застраховка за срок от 24 месеца

Устройство Ценова категория Цена Самоучастие Линк
iPhone до 1 800 лв. 358,02 лв. 100 лв. Към продукта
iPhone от 1 800 лв. до 2 400 лв. 423,30 лв. 180 лв. Към продукта
iPhone от 2 400 лв. до 3 000 лв. 530,40 лв. 300 лв. Към продукта
iPhone от 3 000 лв. до 3 800 лв. 650,76 лв. 450 лв. Към продукта

Застраховка за срок от 12 месеца

Устройство Ценова категория Цена Самоучастие Линк
Apple Watch до 1 000 лв. 137.40 лв. 80 лв. Към продукта

Застраховка за срок от 24 месеца

Устройство Ценова категория Цена Самоучастие Линк
Apple Watch до 1 000 лв. 265.20 лв. 80 лв. Към продукта

* забележка: Към посочените в таблицата по-горе застрахователни премии е включен 2% данък, съгласно изискванията на ЗДЗП.

    Програмата включва iCare услугата в комбинация с удължена гаранция. Последната надгражда стандартната производствена гаранция на устройствата /с изключение на iPhone/, като предоставя допълнителна защита за срок от 1 година (след изтичане на стандартната производствена гаранция). В случай на частична щета, покрита по условията на застраховката или удължената гаранция, Застрахователят ще покрие разходите за ремонта на увреденото устройство, намалени с размера на самоучастието по договора (частта от всяка щета, която се поема от страна на застрахованото лице). В случай на пълна загуба, Застрахователят ще изплати застрахователната сума, намалена с размера на самоучастието по договора на iStyle, с оглед извършването на замяна на увреденото устройство. Застрахователната сума по полицата се формира на база фактурната стойност на техниката с включен ДДС. При пълна загуба, Застрахованият връща застрахованото оборудване с всички оригинални аксесоари. При тотални щети, настъпили през втората година от срока на застраховката, Застрахователят има право да приспадне сумата на амортизацията, кореспондираща със състоянието на увреденото устройство, като в този случай обезщетението ще бъде равно на действителната стойност на устройството.

Застрахователни премии и самоучастия по програма iCare+

Комбинирана застраховка за 24 месеца плюс удължена гаранция с 12 месеца

Устройство Ценова категория Цена Самоучастие Линк
Mac от 1 500 лв. до 2 000 лв. 171,36 лв. 120 лв. Към продукта
Mac от 2 000 лв. до 3 000 лв. 242,76 лв. 140 лв. Към продукта
Mac от 3 000 лв. до 4 000 лв. 290,70 лв. 160 лв. Към продукта
Mac от 4 000 лв. до 5 000 лв. 365,16 лв. 190 лв. Към продукта
Mac от 5 000 лв. до 6 000 лв. 484,50 лв. 250 лв. Към продукта
Mac от 6 000 лв. до 7 000 лв. 569,16 лв. 350 лв. Към продукта
Mac от 7 000 лв. до 8 000 лв. 649,74 лв. 500 лв. Към продукта

Комбинирана застраховка за 24 месеца плюс удължена гаранция с 12 месеца

Устройство Ценова категория Цена Самоучастие Линк
iPad до 1 000 лв. 136,68 лв. 80 лв. Към продукта
iPad от 1 000 лв. до 1 500 лв. 177,48 лв. 100 лв. Към продукта
iPad от 1 500 лв. до 2 000 лв. 213,18 лв. 120 лв. Към продукта
iPad от 2 000 лв. до 3 000 лв. 304,98 лв. 140 лв. Към продукта
iPad от 3 000 лв. до 4 000 лв. 373,32 лв. 160 лв. Към продукта

* забележка: Към посочените в таблицата по-горе застрахователни премии е включен 2% данък, съгласно изискванията на ЗДЗП.

Какво не се покрива по iCare и iCare+ програмите?
Освен стандартните изключения посочени в общите условия на Застрахователя, по полицата не се покриват и:

1. Самоучастието на Застрахования, посочено в полицата;

2. Аксесоари

3. Щети, дължащи се на собствен недостатък, овехтяване, износване, одраскване, нащърбване, мухъл, ръжда, прояждане от насекоми и гризачи, производствен дефект;

4. Щети от преднамерени и умишлени действия и/или груба небрежност на Застрахования, на неговите служители и/или лицата, работещи под негов контрол;

5. Щети, за които отговорност носят трети страни по силата на гаранционен срок, договор за поддръжка и др.

В случай на щета, следвайте инструкциите, които са посочени в застрахователния сертификат, който ще получите при сключване на застраховката. В случай, че имате въпроси относно Вашата застраховка, може да се обърнете за информация към служител на Застрахователен брокер Марш ЕООД, който ще Ви консултира и ще отговори на Вашите въпроси на телефон: 02/40 20 066. Застраховката действа само на територията на Република България.