Удължена гаранция с 12 месеца за компютър (5000–6000 лв.):

Удължена гаранция с 12 месеца за компютър (5000–6000 лв.)

SKU
WARRANTY-5-6-MAC

12 месеца удължена гаранция за компютър с цена от 5000 до 6000 лв.

Удължената гаранция надгражда стандартната производствена гаранция на устройствата (с изключение на смартфони), като предоставя допълнителна защита за срок от 1 година (след изтичане на стандартната производствена гаранция).

Безплатна доставка в цялата страна

Къде е налично?

Намерете магазин, в който има наличност

В случай на частична щета покрита по условията на застраховката или удължената гаранция Застрахователят ще покрие разходите за ремонта на увреденото устройство, намалени с размера на самоучастието по договора (частта от всяка щета, която се поема от страна на застрахованото лице). В случай на пълна загуба Застрахователят ще изплати застрахователната сума, намалена с размера на самоучастието по договора на iSTYLE с оглед извършването на замяна на увреденото устройство. Застрахователната сума по полицата се формира на база фактурната стойност на техниката с включено ДДС. При пълна загуба, застрахования връща застрахованото оборудване с всички оригинални аксесоари. При тотални щети настъпили през втората година от срока на застраховката, застрахователя има право да приспадне сумата на амортизацията, кореспондираща със състоянието на увреденото устройство, като в този случай обезщетението ще бъде равно на действителната стойност на устройството. Във всички останали случаи обезщетението е равно на възстановителната стойност на устройството, намалена с размера на самоучастието.

Самоучастие: 250 лв.

Производител
iSTYLE