Застраховка за 12 месеца на компютър (5000–6000 лв.):

Застраховка за 12 месеца на компютър (5000–6000 лв.)

SKU
INSURANCE-12-MAC-5-6

Застраховка за 12 месеца на компютър с цена от 5000 до 6000 лв.

Застраховката може да се сключи по отношение на всеки новозакупен компютър, като основните рискове, които покрива са:
• Измокряне;
• Неволно изпускане/счупване;
• Кражба с взлом.

Безплатна доставка в цялата страна

Къде е налично?

Намерете магазин, в който има наличност

Застраховката на техниката на практика покрива почти всичко, което не е покрито по производствената гаранция и не е умишлено причинено от страна на застрахованото лице (напр. не покрива щети в следствие на земетресение).

Застраховката може да се сключи по отношение на всеки новозакупен компютър, като основните рискове, които покрива са:
• Измокряне;
• Неволно изпускане/счупване;
• Кражба с взлом.

Самоучастие: 250 лв.

В случай на частична щета покрита по условията на застраховката или удължената гаранция Застрахователят ще покрие разходите за ремонта на увреденото устройство, намалени с размера на самоучастието по договора (частта от всяка щета, която се поема от страна на застрахованото лице). В случай на пълна загуба Застрахователят ще изплати застрахователната сума, намалена с размера на самоучастието по договора на iStyle с оглед извършването на замяна на увреденото устройство. Застрахователната сума по полицата се формира на база фактурната стойност на техниката с включено ДДС. При пълна загуба, застрахования връща застрахованото оборудване с всички оригинални аксесоари. При тотални щети настъпили през втората година от срока на застраховката, застрахователя има право да приспадне сумата на амортизацията, кореспондираща със състоянието на увреденото устройство, като в този случай обезщетението ще бъде равно на действителната стойност на устройството. Във всички останали случаи обезщетението е равно на възстановителната стойност на устройството, намалена с размера на самоучастието.

Производител
iSTYLE
EAN code
Не
Тип
Не
Duration
Не
Insia Devie Category
Не
Insia Price Minimum
Не
Insia Price Maximum
Не
End of life
Не
Съвместимост
Не
Compatibility iOS
Не
Съвместимост
Не
Свързване
Не
Зареждане и батерия
Не
Размери и тегло
Не
Съдържание на опаковката
Не
Гаранция
Не
Коментар
Не
Стойност
Не
validity
Не